rjt

6-8q/L Şoran Elektroliz Onlayn Xlorlama Sistemi

  • Brine Electrolysis Online Chlorination System

    Salamura Elektroliz Onlayn Xlorlama Sistemi

    İzahat Sahədə 0,6-0,8% (6-8q/l) aşağı konsentrasiyalı natrium hipoxlorit məhlulu hazırlamaq üçün elektrolitik hüceyrədən xammal kimi qida duzu və kran suyunu götürün.O, yüksək riskli maye xlor və xlor dioksid dezinfeksiya sistemlərini əvəz edir və böyük və orta ölçülü su qurğularında geniş istifadə olunur.Sistemin təhlükəsizliyi və üstünlüyü getdikcə daha çox müştəri tərəfindən tanınır.Avadanlıqlar saatda 1 milyon tondan az içməli suyu təmizləyə bilir.Bu proses azalır...