rjt

MGPS Dəniz Suyu Elektroliz Onlayn Xlorlama Sistemi

  • MGPS Seawater Electrolysis Online Chlorination System

    MGPS Dəniz Suyu Elektroliz Onlayn Xlorlama Sistemi

    İzahat Dəniz suyu elektrolizi xlorlama sistemi təbii dəniz suyundan istifadə edərək dəniz suyunun elektrolizi ilə konsentrasiyası 2000 ppm olan on-line natrium hipoxlorit məhlulu istehsal edir ki, bu da avadanlıqda üzvi maddələrin böyüməsinin qarşısını effektiv şəkildə ala bilir.Natrium hipoxlorit məhlulu ölçmə nasosu vasitəsilə birbaşa dəniz suyuna dozalanır, dəniz suyu mikroorqanizmlərinin, qabıqlı balıqların və digər bioloji artıma effektiv şəkildə nəzarət edir.və sahil sənayesində geniş istifadə olunur.Bu...