rjt

MGPS Dəniz Suyu Elektroliz Onlayn Xlorlama Sistemi

  • MGPS Seawater Electrolysis Online Chlorination System

    MGPS Dəniz Suyu Elektroliz Onlayn Xlorlama Sistemi

    İzahat Dəniz suyunun elektroliz xlorlaşdırma sistemi, avadanlıqdakı üzvi maddələrin böyüməsini təsirli şəkildə qarşısını ala bilən dəniz suyu elektrolizi ilə 2000 ppm konsentrasiyalı on-lay sodyum hipoxlorit məhlulu istehsal etmək üçün təbii dəniz suyundan istifadə edir. Natrium hipoxlorit məhlulu ölçmə pompası vasitəsi ilə birbaşa dəniz suyuna vurulur, dəniz suyu mikroorqanizmlərinin, qabıqlı balıqların və digər bioloji orqanların böyüməsini effektiv şəkildə idarə edir. və sahil sənayesində geniş istifadə olunur. Bu ...